Zjednodušený studijní plán Obor Flétna (Bc)

Katedra dechových nástrojů

Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Flétna

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
108DHU1 Dějiny hudby 1 Z 4
106FL1 Hra na flétnu 1 Z 9
100HO1 Hra v orchestru 1 Z 3
121KH1 Komorní hra 1 Z 2
106PFL1 Orchestrální party a sóla flétny 1 Z 1
108RS1 Rozbor skladeb 1 Z 5
106SDD1 Seminář dřevěných dechů 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 29
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Flétna (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
108DHU2 Dějiny hudby 2 ZK 4
106FL2 Hra na flétnu 2 ZK 9
100HO2 Hra v orchestru 2 Z 2
121KH2 Komorní hra 2 Z 2
106PFL2 Orchestrální party a sóla flétny 2 Z 1
108RS2 Rozbor skladeb 2 ZK 5
106SDD2 Seminář dřevěných dechů 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Flétna (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
106DLD1 Dějiny a literatura dechových nástrojů 1 Z 1
108DHU3 Dějiny hudby 3 Z 4
106FL3 Hra na flétnu 3 Z 8
100HO3 Hra v orchestru 3 Z 3
121KH3 Komorní hra 3 Z 2
106PFL3 Orchestrální party a sóla flétny 3 Z 1
108RS3 Rozbor skladeb 3 Z 5
106SDD3 Seminář dřevěných dechů 3 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Flétna (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
106DLD2 Dějiny a literatura dechových nástrojů 2 ZK 1
108DHU4 Dějiny hudby 4 ZK 4
106FL4 Hra na flétnu 4 ZK 7
100HO4 Hra v orchestru 4 Z 2
121KH4 Komorní hra 4 ZK 2
106KP1 Koncertní praxe - dechové nástroje 1 Z 1
106PFL4 Orchestrální party a sóla flétny 4 ZK 1
108RS4 Rozbor skladeb 4 ZK 5
106SDD4 Seminář dřevěných dechů 4 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 25
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Flétna (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 9
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
108DHU5 Dějiny hudby 5 ZK 4
106FL5 Hra na flétnu 5 Z 11
100HO5 Hra v orchestru 5 Z 3
108HES1 Hudební estetika 1 Z 5
121KH5 Komorní hra 5 Z 4
106PFL5 Orchestrální party a sóla flétny 5 Z 1
106SDD5 Seminář dřevěných dechů 5 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 30
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia Z 1
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Flétna (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
106FL6 Hra na flétnu 6 Z 12
100HO6 Hra v orchestru 6 Z 3
108HES2 Hudební estetika 2 ZK 5
121KH6 Komorní hra 6 ZK 4
106KP2 Koncertní praxe - dechové nástroje 2 Z 1
106PFL6 Orchestrální party a sóla flétny 6 ZK 1
106SDD6 Seminář dřevěných dechů 6 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia ZK 1
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Flétna (Bc) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60