Imaginární světy 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373IS1 zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan BERNARD

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BERNARD, Dita MALEČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem přednášek je poskytnout studentům nástroje k reflexi jejich tvorby, možnosti a nástroje teoretického vztahu k uměleckému dílu.

Forma studia

Přednášky kombinované se seminárními diskusemi

Předpoklady a další požadavky

Předpoklady: běžná znalost evropských kulturních dějin

Obsah kurzu

Studentům je v úvodu kurzu položena základní otázka: Jak je to možné, že fikce může vzbuzovat hluboké (a skutečné emoce), jakkoli ten, kdo je prožívá, je si vědom jejich neskutečnosti? Aby bylo možné tuto otázku zodpovědět, je třeba prozkoumat:

1/ Moderní dějiny pojmu imaginace, jeho vymezení proti pojmům příbuzným (imaginární, fiktivní; obrazotvornost a fantazie atd.).

2/ Pochopit funkci a fungování imaginace, a to nejen v umění, nýbrž zcela obecně, tedy zaměřit se na zvláštní a nezaměnitelný způsob osvojování skutečnosti po způsobu imaginace.

3/ Zejména v aktuálním kontextu hledat shody a odlišnosti mezi následujícími pojmy: skutečné, možné, aktuální, virtuální atd. Klíčovým problémem bude rovněž “vizuální imaginace”

Doporučená nebo povinná literatura

BARTHES, Roland. Světlá komora: poznámka k fotografii. Překlad Miroslav Petříček. Vyd. 2., upr., (Ve Fra 1.). Praha: Fra, 2005. 123 s. ISBN 80-86603-28-8.

DELEUZE, Gilles a GUATTARI, Félix. Co je filosofie?. Překlad Miroslav Petříček. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2001. 191 s. Oikúmené. ISBN 80-7298-030-0.

DELEUZE, Gilles: Logika smyslu (včetně doslovu M. Petříčka)

FOUCAULT, Michel. Myšlení vnějšku. Překlad Čestmír Pelikán. Vyd. 2. V Praze: Herrmann & synové, 2003. 303 s. ISBN 80-239-2454-0.

KITTLER, Friedrich A. Gramofon, film, typewriter. Překlad Tomáš Chudý. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 386 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh. Limes. ISBN 978-80-246-3204-9.

MIRZOEFF, Nicholas. Jak vidět svět? Překlad Andrea Průchová Hrůzová a Jan J. Škrob. Praha: Artmap, 2019. 374 s. ISBN 978-80-906599-5-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednáškách a aktivní participace. Při zkoušce se posuzuje výhradně schopnost originálního přístupu ke zvolenému tématu uvažování.

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
MALEČKOVÁ D.
17:20–18:55
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 17:20–18:55 Dita MALEČKOVÁ Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů