Imaginární světy 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373IS1 ZK 2 2PT česky zimní

Garant předmětu

Jan BERNARD

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BERNARD, Dita MALEČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem přednášek je poskytnout studentům nástroje k reflexi jejich tvorby, možnosti a nástroje teoretického vztahu k uměleckému dílu.

Forma studia

Přednášky kombinované se seminárními diskusemi

Předpoklady a další požadavky

Předpoklady: běžná znalost evropských kulturních dějin

Obsah kurzu

Tématické okruhy:

Zkoumání imaginace na příkladu vztahu lidské a umělé, artificiální tvořivosti: Je vůbec možné, aby umělá inteligence (AI) byla tvořivá a pokud ano, za jakých podmínek?

Zkoumání problematiky na základě historie vývoje AI (neuronových sítí), vztahu k západní vědě a filosofii. (Včetně poznámek o povaze vědomí.)

Vztah AI k umění. Příklady uměleckých projektů využívajících AI. Diskuze o možnosti tvořivosti ve výpočetním médiu. Popis proměn souvisejících s digitálními médii a technologiemi.

Vztah latentního, virtuálního a aktuálního.

Problematizace vztahu přirozeného a umělého - s využitím textů G. Deleuze, F. Guattariho, M. Petříčka, R. Negarestaniho a dalších.

Doporučená nebo povinná literatura

BARTHES, Roland. Světlá komora: poznámka k fotografii. Překlad Miroslav Petříček. Vyd. 2., upr., (Ve Fra 1.). Praha: Fra, 2005. 123 s. ISBN 80-86603-28-8.

DELEUZE, Gilles a GUATTARI, Félix. Co je filosofie?. Překlad Miroslav Petříček. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2001. 191 s. Oikúmené. ISBN 80-7298-030-0.

DELEUZE, Gilles: Logika smyslu (včetně doslovu M. Petříčka)

FOUCAULT, Michel. Myšlení vnějšku. Překlad Čestmír Pelikán. Vyd. 2. V Praze: Herrmann & synové, 2003. 303 s. ISBN 80-239-2454-0.

KITTLER, Friedrich A. Gramofon, film, typewriter. Překlad Tomáš Chudý. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 386 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh. Limes. ISBN 978-80-246-3204-9.

MIRZOEFF, Nicholas. Jak vidět svět? Překlad Andrea Průchová Hrůzová a Jan J. Škrob. Praha: Artmap, 2019. 374 s. ISBN 978-80-906599-5-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednáškách a aktivní participace. Při zkoušce se posuzuje výhradně schopnost originálního přístupu ke zvolenému tématu uvažování.

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 107
Učebna 1 (FAMU)

(Lažanský palác)
MALEČKOVÁ D.
17:20–18:55
(přednášková par. 1)
Distanční výuka

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 17:20–18:55 Dita MALEČKOVÁ Učebna 1 (FAMU)
Lažanský palác
Distanční výuka přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů