Imaginární světy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373IS2 ZK 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem přednášek je poskytnout studentům a studentkám nástroje k reflexi jejich tvorby, možnosti a nástroje teoretického vztahu k uměleckému dílu.

Forma studia

Přednášky.

Předpoklady a další požadavky

Předpoklady: běžná znalost evropských kulturních dějin

Obsah kurzu

Obsah předmětu:

Základní otázka: Jak je to možné, že fikce může vzbuzovat hluboké (a skutečné emoce), jakkoli ten, kdo je prožívá, je si vědom jejich neskutečnosti? Aby bylo možné tuto otázku zodpovědět, je třeba prozkoumat:

Tématické okruhy:

1/ Moderní dějiny pojmu imaginace, jeho vymezení proti pojmům příbuzným (imaginární, fiktivní; obrazotvornost a fantazie atd.).

2/ Pochopit funkci a fungování imaginace, a to nejen v umění, nýbrž zcela obecně, tedy zaměřit se na zvláštní a nezaměnitelný způsob osvojování skutečnosti po způsobu imaginace.

3/ Zejména v aktuálním kontextu hledat shody a odlišnosti mezi následujícími pojmy: skutečné, možné, aktuální, virtuální atd. Klíčovým problémem bude rovněž “vizuální imaginace”

Na základě teoretických textů a obrazového materiálu budeme zkoumat téma imaginace a mapovat oblast, v níž se prolínají filosofie, teorie, umění, média a technologie.

Doporučená nebo povinná literatura

HAYLES, Katherine. Unthought: the power of the cognitive nonconscious. Chicago: The University of Chicago Press, 2017. xi, 250 stran. ISBN 978-0-226-44774-2.

MATĚJČKOVÁ, Tereza. Hegelova fenomenologie světa. Vydání první. Praha: Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., 2018. 373 stran. Oikúmené; svazek 194. ISBN 978-80-7298-338-4.

PARISI, Luciana. Contagious Architecture: Computation, Aesthetics and Space. Cambridge, MA: MIT Press, 2013. 391 s. ISBN 9780262018630.

PASQUINELLI, Matteo ed. Alleys of Your Mind: Augmented Intelligence and Its Traumas. Lüneburg: Meson Press Leuphana University, 2015. ISBN: 214 s. 978-3-95796-065-8.

PARIKKA, Jussi. A geology of media. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015. xiv, 206 s. Electronic mediations; volume 46. ISBN 978-0-8166-9551-5. (český překlad Geologie médií. Karolinum, Praha 2020)

Hodnoticí metody a kritéria

Závěrečná esej - posuzuje se výhradně schopnost originálního přístupu ke zvolenému tématu uvažování.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů