English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Imaginární světy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373IS2 ZK 2 2/T česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Reflexe tvorby, možnosti a nástroje teoretického vztahu k uměleckému dílu

Forma studia:

Přednášky kombinované se seminárními diskusemi

Předpoklady a další požadavky:

Předpoklady: běžná znalost evropských kulturních dějin

Obsah kurzu:

Základní otázka: Jak je to možné, že fikce může vzbuzovat hluboké (a skutečné emoce), jakkoli ten, kdo je prožívá, je si vědom jejich neskutečnosti? Aby bylo možné tuto otázku zodpovědět, je třeba prozkoumat:

1/ Moderní dějiny pojmu imaginace, jeho vymezení proti pojmům příbuzným (imaginární, fiktivní; obrazotvornost a fantazie atd.).

2/ Pochopit funkci a fungování imaginace, a to nejen v umění, nýbrž zcela obecně, tedy zaměřit se na zvláštní a nezaměnitelný způsob osvojování skutečnosti po způsobu imaginace.

3/ Zejména v aktuálním kontextu hledat shody a odlišnosti mezi následujícími pojmy: skutečné, možné, aktuální, virtuální atd. Klíčovým problémem bude rovněž ?vizuální imaginace?.

Doporučená nebo povinná literatura:

Podle potřeby ? vybrané texty s důrazem na současné autory. Přednášky se neopakují, proto se studijní materiály mění tak, aby odpovídaly konkrétním tématům.

Hodnoticí metody a kritéria:

Posuzuje se výhradně schopnost originálního přístupu ke zvolenému tématu uvažování.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

V ak. roce 2016/17 na přednáškách s prof Petříčkem spolupracuje doktorandka Kateřina Krejčová.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 11. 2017