Imaginární světy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373IS2 ZK 2 2PT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Reflexe tvorby, možnosti a nástroje teoretického vztahu k uměleckému dílu

Forma studia

Přednášky kombinované se seminárními diskusemi. Na základě teoretických textů a obrazového materiálu budeme zkoumat téma imaginace a mapovat oblast, v níž se prolínají filosofie, teorie, umění, média a technologie.

Předpoklady a další požadavky

Předpoklady: běžná znalost evropských kulturních dějin

Obsah kurzu

Základní otázka: Jak je to možné, že fikce může vzbuzovat hluboké (a skutečné emoce), jakkoli ten, kdo je prožívá, je si vědom jejich neskutečnosti? Aby bylo možné tuto otázku zodpovědět, je třeba prozkoumat:

1/ Moderní dějiny pojmu imaginace, jeho vymezení proti pojmům příbuzným (imaginární, fiktivní; obrazotvornost a fantazie atd.).

2/ Pochopit funkci a fungování imaginace, a to nejen v umění, nýbrž zcela obecně, tedy zaměřit se na zvláštní a nezaměnitelný způsob osvojování skutečnosti po způsobu imaginace.

3/ Zejména v aktuálním kontextu hledat shody a odlišnosti mezi následujícími pojmy: skutečné, možné, aktuální, virtuální atd. Klíčovým problémem bude rovněž ?vizuální imaginace?.

Doporučená nebo povinná literatura

Podle potřeby - vybrané texty s důrazem na současné autory. Přednášky se neopakují, proto se studijní materiály mění tak, aby odpovídaly konkrétním tématům.

Hodnoticí metody a kritéria

Posuzuje se výhradně schopnost originálního přístupu ke zvolenému tématu uvažování.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů