Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba a hudební režie - Hudební režie (Bc) od 2022/23 – 2. ročník

Studijní specializace: Hudební režie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Čtení partitur
 
171CP3 Z 2 1CT 171CP4 Z 2 1CT
Digitální střih pro HR
 
171DS1 Z 3 1CT 171DS2 ZK 3 1CT
Specializovaná sluchová analýza 171SSA3 Z 2 1CT 171SSA4 ZK 2 1CT
Teorie hudební režie
 
171THR1 Z 3 6PS+6SS 171THR2 ZK 3 7PS+7SS
Akustická měření
 
171AKUM Z 4 12CS
Praxe zvukové tvorby a hudební režie
 
171PZVT1 ZK 3 2CT 171PZVT2 ZK 3 2CT
Rozbory nahrávek 171RON3 Z 1 12SS 171RON4 Z 1 14SS
Seminář zvukové tvorby a hudební režie
 
171SZTH3 Z 2 2ST 171SZTH4 Z 2 2ST
Základy elektroakustiky a zvukové techniky
 
171ZELZ3 ZK 2 2PT 171ZELZ4 ZK 2 2PT
Minimální počet kreditů za semestr 22 18
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Úvod do hudební kompozice 101UDHK1 Z 1 2PT 101UDHK2 Z 1 2PT
Dějiny hudby
 
108DHB3 Z 3 2PT 108DHB4 ZK 3 2PT
Ozvučení prostor
 
171OP1 Z 1 12CS 171OP2 Z 1 14CS
Proseminář tvorby kvalifikační práce 108PTKP Z 1 1PT
Studium skladeb 186STS1 Z 3 2ST 186STS2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 8 9
Povinně volitelné předměty
Zvuková tvorba a hudební režie (Bc.) - Hudební režie - povinně volit. V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Hudební režie (Bc) Volitelné předměty - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 30 27
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Zvuková tvorba a hudební režie - pedagogické minimum [171ZVPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Proseminář tvorby kvalifikační práce (108PTKP) ZT Bakalářskou prací
Teorie hudební režie 1 (171THR1) ZT Bakalářskou prací
Teorie hudební režie 2 (171THR2) ZT Bakalářskou prací
Teorie hudební režie 3 (171THR3) ZT Bakalářskou prací
Teorie hudební režie 4 (171THR4) ZT Bakalářskou prací
Seminář hudební režie 1 (171SHR1) PZ Bakalářskou prací
Seminář hudební režie 2 (171SHR2) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 1 (171SZTH1) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 2 (171SZTH2) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 3 (171SZTH3) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 4 (171SZTH4) PZ Bakalářskou prací
Avid ProTools 1 (171APT1) ZT Bakalářskou prací
Avid ProTools 2 (171APT2) ZT Bakalářskou prací
Akustika hudebních nástrojů (171AHN) ZT Teoretická ústní zkouška (S171TUZ)
Hudební akustika (171HUAK) ZT
Teorie hudební režie 1 (171THR1) ZT
Teorie hudební režie 2 (171THR2) ZT
Teorie hudební režie 3 (171THR3) ZT
Teorie hudební režie 4 (171THR4) ZT
Úvod do akustiky pro hudebníky (171UAH) ZT
Úvod do psychoakustických měření (171UPSM) ZT
Avid ProTools 1 (171APT1) ZT Hudební režie autonomního zvukového díla (S171HRZD)
Avid ProTools 2 (171APT2) ZT
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 1 (171PZVT1) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 2 (171PZVT2) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 3 (171PZVT3) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 4 (171PZVT4) PZ
Seminář hudební režie 1 (171SHR1) PZ
Seminář hudební režie 2 (171SHR2) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 1 (171SZTH1) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 2 (171SZTH2) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 3 (171SZTH3) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 4 (171SZTH4) PZ