Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba a hudební režie - Hudební režie (Bc) od 2022/23 – 1. ročník

Studijní specializace: Hudební režie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Čtení partitur 171CP1 Z 2 1CT 171CP2 Z 2 1CT
Specializovaná sluchová analýza 171SSA1 Z 2 1CT 171SSA2 ZK 2 1CT
Avid ProTools 171APT1 Z 1 1PT 171APT2 ZK 1 1PT
Rozbory nahrávek 171RON1 Z 1 12SS 171RON2 Z 1 14SS
Rozhlasová tvorba
 
171RTV Z 1 14SS
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 171SZTH1 Z 2 2ST 171SZTH2 Z 2 2ST
Úvod do akustiky pro hudebníky 171UAH ZK 2 2PT
Úvod do psychoakustických měření
 
171UPSM Z 1 1PT
Základy elektroakustiky a zvukové techniky 171ZELZ1 ZK 2 2PT 171ZELZ2 ZK 2 2PT
Základy zvukové tvorby 171ZZTV1 Z 2 8PS+16CS 171ZZTV2 Z 2 10PS+18CS
Minimální počet kreditů za semestr 15 13
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Základy dirigování 102ZD1 Z 1 1PT 102ZD2 Z 1 1PT
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Dějiny hudby 108DHB1 Z 3 2PT 108DHB2 ZK 3 2PT
Dějiny záznamu a zpracování zvuku 171DZZZ ZK 1 6CS
Instrumentace I. 101INI1 Z 3 1PT+1CT 101INI2 ZK 3 1PT+1CT
Rozbor skladeb 108RSK1 Z 2 2ST 108RSK2 ZK 2 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 13 12
Povinně volitelné předměty
Zvuková tvorba a hudební režie (Bc.) - Hudební režie - povinně volit. V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 8 kreditů
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Hudební režie (Bc) Volitelné předměty - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Zvuková tvorba a hudební režie - pedagogické minimum [171ZVPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Proseminář tvorby kvalifikační práce (108PTKP) ZT Bakalářskou prací
Teorie hudební režie 1 (171THR1) ZT Bakalářskou prací
Teorie hudební režie 2 (171THR2) ZT Bakalářskou prací
Teorie hudební režie 3 (171THR3) ZT Bakalářskou prací
Teorie hudební režie 4 (171THR4) ZT Bakalářskou prací
Seminář hudební režie 1 (171SHR1) PZ Bakalářskou prací
Seminář hudební režie 2 (171SHR2) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 1 (171SZTH1) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 2 (171SZTH2) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 3 (171SZTH3) PZ Bakalářskou prací
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 4 (171SZTH4) PZ Bakalářskou prací
Avid ProTools 1 (171APT1) ZT Bakalářskou prací
Avid ProTools 2 (171APT2) ZT Bakalářskou prací
Akustika hudebních nástrojů (171AHN) ZT Teoretická ústní zkouška (S171TUZ)
Hudební akustika (171HUAK) ZT
Teorie hudební režie 1 (171THR1) ZT
Teorie hudební režie 2 (171THR2) ZT
Teorie hudební režie 3 (171THR3) ZT
Teorie hudební režie 4 (171THR4) ZT
Úvod do akustiky pro hudebníky (171UAH) ZT
Úvod do psychoakustických měření (171UPSM) ZT
Avid ProTools 1 (171APT1) ZT Hudební režie autonomního zvukového díla (S171HRZD)
Avid ProTools 2 (171APT2) ZT
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 1 (171PZVT1) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 2 (171PZVT2) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 3 (171PZVT3) PZ
Praxe zvukové tvorby a hudební režie 4 (171PZVT4) PZ
Seminář hudební režie 1 (171SHR1) PZ
Seminář hudební režie 2 (171SHR2) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 1 (171SZTH1) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 2 (171SZTH2) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 3 (171SZTH3) PZ
Seminář zvukové tvorby a hudební režie 4 (171SZTH4) PZ