Proměny českého politického dokumentárního filmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303MPCPD zápočet 1 8 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Prezentace výsledků původního výzkumu MgA. Martina Kohouta se zaměří na vztah dokumentaristů k politickým tématům v období od tzv. sametové revoluce do současnosti. Sociologicky-historický výklad se pokusí popsat a vysvětlit rozštěp mezi tematickým zaměřením dokumentární tvorby v devadesátých letech a reálným politickým děním. Právě nereflektovanost procesu politické a ekonomické transformace společnosti v devadesátých letech byla výchozím bodem, ze kterého se tvorba v dalších dekádách musela odrážet a dodnes nese jeho stopy. Období devadesátých let se vyznačovalo snahou odpoutat se od minulosti nekritickým příjímáním neoliberální ideologie Margaret Thatcher a přijímáním teorie konce dějin vysloveným Francisem Fukuyamou. Jak přesně, a proč se tyto základní ideologické motivy setkaly s tak nadšeným přijetím ve společnosti a u filmových tvůrců bude předmětem workshopu.

Prezentace se bude věnovat známým tvůrcům, kteří se vymykající obecnému trendu apolitičnosti (Pavel Koutecký, Igor Chaun), i těm kteří jdou vyloženě proti dobovému konsenzu (Karel Vachek, Jiří Krejčík později Filip Remunda, Vít Klusák, Radim Procházka, a ještě později mnoho dalších). Zaměření workshopu se však bude týkat především pochopení základních společenských kontextů, ve kterých se politicky zaměření tvůrci pohybovali, protože analýza a interpretace společenských okolností musí předcházet vzniku každého hodnotného filmu společenského nebo přímo politického zaměření.

Prezentace výsledků výzkumu MgA. Martina Kohouta v rámci projektu DKR proběhne formou workshopu přístupného pro veřejnost a také jako nabídka modulové výuky pro studující AMU.

Workshop vznikl na Akademii múzických umění v Praze a je součástí projektu „Poetika a styl českého dokumentu“ podpořeného z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT v roce 2024.

Výsledky učení

Seznámit zájemce s proměnou vztahu dokumentární tvorby a politiky během několika dekád. Rozebereme tuto problematiku z hlediska historického, společenského, autorského.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Světy Disentu (Jonathan Bolton)

Konec Experimentu (Michal Pullmann)

Revoluce s lidskou tváří (James Krapfl)

Proč tak snadno? (Ivo Možný)

Budování kapitalismu (Tomáš Ježek)

Jak jsme se stali kolonií (Ilona Švihlíková)

Konec Postkomunismu (Boris Buden)

Slepé skvrny: O chudobě, vzdělávání, populismu… (Daniel Prokop)

Čas pléthokracie (Václav Bělohradský)

Doba přechodu (Michael Hauser)

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast a aktivní zapojení se na semináři

Poznámka

veřejně přístupný workshop a modulová výuka KDT FAMU pro studující AMU

Přednášející/Lecturer: MgA. Martin Kohout (garantuje RNDr. MgA. Alice Růžičková)

Termíny a místo konání/Date and time: pátek 5. 4. 10-17h, učebna KDT 217

Podmínky atestace/Assignement: zá/1 – 100% aktivní účast

Kapacita/Capacity: 20

Volitelný pro/Optional for: FAMU

Jazyk výuky/Language of teaching: česky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů